• by: C2
  • April 27th, 2020
  • Category: Creativiteit

C=BB


Ofwel: Creativiteit is big business!

Het economische aspect valt niet te onderschatten. Richard Florida stelt in ‘The Rise of the Creative Class’ vast dat het aantal actieve Amerikanen in de creatieve sector in twintig jaar tijd (van 1980 tot 2000) verdubbelde tot 38 miljoen, dat is 30% van de totale beroepsbevolking. Hij maakt een onderscheid tussen twee groepen: de supercreatieve 'harde kern’ (12% van de beroepsbevolking) en de ‘creatieve professionals’ (18%).

Welke sector, zegt u?

De Verenigde Naties schatten de groei van de creatieve en culturele sectoren op 10% per jaar, dat is dubbel zo snel als de gehele wereldeconomie. Maarover welke sector hebben we het dan eigenlijk? Wat doen we bijvoorbeeld met wetenschappers, hoogleraren en onderzoekers? Of met ‘creatieve accountants’?

Men beschouwt de UK als de bakermat van de creatieve industrie, die daar zelfs driemaal zo snel zou groeien als de gemiddelde industrie. Volgens de recentste cijfers zijn 2,8 miljoen m/v’s er tewerkgesteld in de brede creatieve economie (advertising, architecture, arts & culture, craft, design, fashion, games, music, publishing, tech, tv & film), die goed is voor £ 77 miljard.

"The number of UK jobs in creative occupations grew by 6.4 per cent to 1.9m in 2014, far outstripping the 2.1 per cent average job growth rate for the UK economy” Creative Industries 2015: Focus on Employment - Department for Culture, Media & Sport.

Dichter bij huis omvat de creatieve industrie in Vlaanderen volgens het ‘Overleg Creatieve Industrieën’ de vakgebieden mode, muziek, design, architectuur, communicatie, pr & reclame, gedrukte media, beeldende kunst, gaming, nieuwe media, podiumkunsten, cultureel erfgoed & patrimonium en de audiovisuele sector.

De recentste impactstudie van Flanders DC Kenniscentrum, uitgevoerd door de Antwerp Management School en gepubliceerd in 2014, toont aan dat deze sectoren in 2010 goed waren voor meer dan 125.000 jobs en dat ze 3 procent van de Vlaamse economie vertegenwoordigen.