• by: Alain Callebaut
  • December 27th, 2018
  • Category: Creativiteit

Creativiteit laat zich niet definiëren


Woordenboeken verwijzen bij het lemma ‘creativiteit’ doorgaans naar het vermogen om iets nieuws te scheppen. Naar mijn mening legt deze benadering teveel de nadruk op het product, de ‘creatie’.

Creativiteit laat zich niet definiëren …maar wel associëren. Met begrippen als denken, inventief, nieuw, authentiek, connecteren, origineel, overstijgen, constructief, creëren, uniek, inspiratie, eigentijds, mooi, onderscheidend, fris, vernieuwend…

Ik ben thuis in de communicatiesector. Toch zie ik creativiteit veel ruimer dan pakweg een aantrekkelijk design of een origineel reclameconcept. Voor mij gaat het veeleer om iets nieuws bedenken, zien, vinden, maken, doen of ondernemen.

De som van al deze factoren leent zich wellicht nog het beste om het begrip creativiteit te omschrijven.