• by: C2
  • February 17th, 2020
  • Category: Creativiteit

Mijnen ruimen


Net als zelfvertrouwen kan creativiteit makkelijk ondermijnd worden.

Kritiek (zeker negatieve) is vlug gegeven, maar de gevolgen blijven soms lang nazinderen. Zoals een onoverkomelijke weerstand tegen iedere verdere vorm van creativiteit.
Enthousiasme kent vele dodelijke vijanden: negatieve reacties, gebrek aan zelfvertrouwen, geremdheid om over onze realisaties te praten… Niemand ‘verkoopt’ zichzelf graag. Denk maar aan het opstellen van je cv of het voeren van een sollicitatiegesprek.
We bouwen dergelijke weerstanden al dan niet bewust in. De schrik voor een negatieve reactie zit in ieder van ons ingebakken. We willen vooral niet arrogant overkomen. “Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg” en meer van die onzin.

Les excuses sont faites…

Liever dan creativiteit een kans te geven, verschuilen we ons achter ‘die massa taken die nog eerst moeten gebeuren’. Zo negeren of – erger nog – onderdrukken we onze behoefte aan creativiteit. Sommigen nemen zelfs hun toevlucht tot alcohol of andere drugs om een dosis valse zelfzekerheid te tanken.
Onbegrijpelijk als je weet dat creativiteit juist bevrijdend werkt en een positieve invloed uitoefent op onze algemene gemoedsgesteldheid. Aarzel niet en
ga op zoek naar een evenwichtige manier om jezelf uit te drukken.