• by: C2
  • May 25th, 2020
  • Category: Creativiteit

Proces of product?


Men gaat er vrijwel altijd van uit dat creativiteit resulteert in een product.

Toch kan je evenveel plezier halen uit de aangewende methodieken, of zelfs uit het creatief denken op zich.

Denkpatronen zijn handig (en meestal noodzakelijk), maar ze vormen een hinderpaal voor creatief denken. Dat merk je wanneer je geen oplossing vindt voor een moeilijk probleem. Hoe meer je focust op het probleem, hoe moeilijker het wordt. Op die momenten val je makkelijk terug op beproefde, voor de hand liggende oplossingen. Je blijft steken in de routines die ons brein heeft opgeslagen.

Vooral niet nadenken

Niet zelden krijg je precies tijdens een moment van niet-nadenken een ingeving, die dé oplossing blijkt te zijn. Als een prikkel vanuit het onderbewuste. Er bestaan een aantal technieken, die kunnen helpen om het klassieke denkpatroon te doorbreken. Zo hoef je niet te wachten op die ‘ingeving’.

Associëren, zoeken naar analogieën of overeenkomsten, speuren naar mogelijke combinaties… typeren het creatief denken. We kennen ook het laterale denken, waarbij je de bestaande informatie opnieuw ordent om zo nieuwe informatie te doen ontstaan. Of het aftasten van grenzen om alternatieven te vinden.

De bekendste techniek is wellicht het zogenaamde out-of-the-box denken. Dit begrip is heel populair in managementkringen. Het gaat erom buiten het geijkte denkkader van een organisatie te treden. De naam verwijst naar het spelletje, waarbij je negen punten moet verbinden met slechts vier lijnen.